Profesor especialista para el máster de la EASD Castelló

Profesor especialista para el máster de la EASD Castelló

15 de noviembre de 2019
Es convoquen, amb caràcter d’urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:
  • 1 Professor/a especialista en APLICACIONS EXPERIMENTALS EN GRAVAT I SERIGRAFIA en jornada laboral de 4 hores setmanals durant el segon semestre (Febrer-Juny), per a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló. Descarrega la convocatòria.
Les sol·licituds es presentaran en la seu de l’ISEACV des del dia 25 al dia 29 de novembre de 2019, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 29 de novembre de 2019. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l’ISEACV. Es publicarà la llista provisional d’admesos a la prova en el tauler d’anuncis i en la web de l’escola, així com a la web de l’ISEACV. Descarrega barem ANNEX II Descarrega el model de sol·licitud ANNEX I Descarrega la declaració responsableRELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Se cita a todas las personas aspirantes el día 18 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón para el inicio de las pruebas. Los criterios de valoración se harán públicos por la comisión de valoración previamente al inicio de las mismas. Enlace a la web del ISEACV donde está publicada la convocatoria