Identitat corporativa

Marca principal:

Marques secundàries:

Normes d’aplicació: Marca EASD Castelló

El peu amb els logos oficials que han d’aparèixer tant en la portada dels avantprojectes, com en la portada de les memòries finals dels TFT i els Projectes Integrats de la EASD Castelló, així com en altres documents de caràcter oficial (informes, memòries, guies docents, programacions, actes, etc.), hauria d’incloure els logos de la GVA, ISEACV i EASD Castelló, utilitzant per a això la versió principal, o una de les 3 versions secundàries creades per a tal fi.

La versió principal és la que porta 2 colors (negre i roig) sobre fons blanc, encara que enlloc d’eixa es podrà utilitzar la versió en negre o en gris, sempre que la tonalitat del fons de la pàgina no siga fosca o superior al 50% de gris. I quan el fons de la pàgina no siga blanc, i tinga una tonalitat mitjana o fosca (superior al 50% de gris), s’utilitzarà la versió en blanc.

És recomanable que la grandària del peu estiga comprès entre 9 cm d’ample (com a mínim) i 11 cm d’ample (com a màxim). I que no se situe a menys d’1 cm dels marges superior, inferior i exterior de la pàgina, ni a menys de 1,5 cm del marge interior de la pàgina (llom). I haurà de separar-se dels textos per una distància equivalent a l’altura de 3 línies de text (com a mínim). Sent preferible que s’alinee amb el marge esquerre o el marge dret de la pàgina, o enlloc d’això amb la vora esquerra o dret de la caixa o columna de text que continga la informació de la portada.

Descàrregues:

Una vegada polses el botó de la versió que desitges descarregar, en obrir-se la imatge, fes clic amb el botó dret del mouse sobre ella i selecciona «Guardar imatge com a…»

VERSIÓ PRINCIPAL VERSIÓ EN NEGRE VERSIÓ EN GRISOS VERSIÓ EN BLANC