ATUREM LA VIOLENCIA MASCLISTA

ATUREM LA VIOLENCIA MASCLISTA

21 de noviembre de 2017
El día 23 de noviembre la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló participa en la actividad de prevención comunitaria de la violencia de género, impulsada por el SERVEI D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE DONES I HOMES. Diversos grupos de alumno/as junto profesores/as asistirán y participarán en el evento, te apuntas?