8 de març

8 de març

3 de marzo de 2022
El 8 de març i se celebra en tot el món EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DONA.
És un día per a reivindicar el dret de les dones a la igualtat. Cal recordar i agrair a totes les dones i homens que al llarg de l'història han lluitat mitjançant l'art per aconseguir els mateixos drets que els hòmens. Però encara hi ha moltes coses que cal millorar en molts països i cultures. En la EASD Castelló reivindiquem la plena igualtat entre totes les persones. Encara no som una societat igualitària i a soles podem conseguir-ho amb la sensibilització i col·laboració de tots i totes.
El 8 de marzo se celebra en todo el mundo EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJER.
Es un día para reivindicar el derecho de las mujeres a la igualdad. Hay que recordar y agradecer a todas las mujeres y hombres que a lo largo de la historia han luchado a través del arte para conseguir los mismos derechos que los hombres. Pero todavía hay muchas cosas que mejorar en muchos países y culturas. En la EASD Castelló reivindicamos la plena igualdad entre todas las personas. Todavía no somos una sociedad igualitaria y sólo podemos conseguirlo con la sensibilización y colaboración de todos y todas.