LISTADO DEFINITIVO DE PUNTUACIONES OBTENIDAS – Profesor/a especialista para el máster de la EASD Castelló

LISTADO DEFINITIVO DE PUNTUACIONES OBTENIDAS – Profesor/a especialista para el máster de la EASD Castelló

9 de enero de 2020
Es convoquen, amb caràcter d’urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:
  • 1 Professor/a especialista en APLICACIONS EXPERIMENTALS EN GRAVAT I SERIGRAFIA en jornada laboral de 4 hores setmanals durant el segon semestre (Febrer-Juny), per a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló. Descarrega la convocatòria.
Les sol·licituds es presentaran en la seu de l’ISEACV des del dia 25 al dia 29 de novembre de 2019, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 29 de novembre de 2019. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l’ISEACV. Es publicarà la llista provisional d’admesos a la prova en el tauler d’anuncis i en la web de l’escola, així com a la web de l’ISEACV. Descarrega barem ANNEX II Descarrega el model de sol·licitud ANNEX I Descarrega la declaració responsableRELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Se cita a totes les persones aspirants el dia 18 de desembre de 2019, a les 10:00 hores, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló per a l’inici de les proves. Els criteris de valoració es faran públics per la comissió de valoració prèviament a l’inici de les mateixes. LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS OBTINGUDES LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS OBTINGUDESEnlace a la web del ISEACV donde está publicada la convocatoria