Cursos d´especialització

Informació relativa al curs d'especialització en ceràmica funcional

El curs de Ceràmica Funcional està dirigit a persones que es vulguin especialitzar en la producció de ceràmica, mitjançant processos artesanals, i amb un caràcter seriat i utilitari. Al llarg del curs es desenvolupen processos creatius i metodològics i s’inicia l’alumne en les tendències actuals a la ceràmica. El curs conclou amb la realització dun projecte de caràcter utilitari o artístic.

Durada

El curs de ceràmica funcional té una durada d’un any, amb un total de 300 hores, des d’octubre a maig. Consta de 12 hores setmanals

Objectius

El curs de Ceràmica Funcional està dirigit a persones que es vulguin especialitzar en la producció de ceràmica, mitjançant processos artesanals, i amb un caràcter seriat i utilitari. Es desenvolupen processos creatius i metodològics amb la realització d’un projecte de caràcter utilitari o artístic i s’inicia l’alumne en les tendències actuals a la ceràmica.

Sectors productius/ocupacions

Ceramista Creador i realitzador d´una obra original ceràmica destinada a funcions ornamentals, utilitàries i artístiques. Tècnic en diversos processos productius d’una empresa ceràmica

Accés

No cal tenir titulació ni coneixements previs.

S’ofereixen 15 places. Per establir l’ordre d’accés es tindrà en compte el barem següent:

  • Titulació o formació en ceràmica – fins a 2 punts

  • Experiència professional en ceràmica – fins a 2 punts

  • Portfolio i entrevista personal – fins a 3 punts

  • No haver estat matriculat prèviament al curs – 3 punts

Inscripció

Pla d’estudis

El curs despecialització de Ceràmica funcional; està dividit en tres mòduls: Torn, motlles i vidrats, en els quals s’imparteixen continguts diferenciats al llarg dels dos primers trimestres del curs. A l’últim trimestre, els continguts convergeixen en la realització d’un projecte personal proposat per l’alumne.

1r trimestre

Les pastes ceràmiques. El pastat. Tornejat i retornat de volums bàsics
Les eines
Anàlisi de les formes
Realització de peces seriades
Construcció de tapadores, nanses i peces complementàries
Tecnologia i càlcul dels vidriats ceràmics
Assajos de vidrats
Aplicació
Realització de models
motlles per fer plats al torn
Reproduir peces de formes obertes al torn mitjançant motlles de premsat manual
Acabat de les peces
L’assecat
Cura i emmagatzematge de les peces
La cocció. L’estibatge, els forns i les temperatures

2n trimestre

Tornejat d’ampolles i formes obertes
Vidriats acolorits i especials
motlles per a peces complementàries
motlles per repassar peces
motlles per terraixa
motlles per bugada

3r trimestre

Tècniques decoratives: Esmalts, engalbes, pigments i òxids
Acabats de les peces
Cocció
Realització d’un projecte: ceràmica utilitària o personal i artístic.

Informació relativa a laccés als cursos despecialització.

No hi ha requisits previs per accedir a aquest Curs Monogràfic.

S'ofereixen 15 places. Per establir l'ordre d'accés es tindrà en compte el barem següent:

  • Titulació o formació en ceràmica - fins a 2 punts

  • Experiència professional en ceràmica - fins a 2 punts

  • Portfoli i entrevista personal - fins a 3 punts

  • No haver estat matriculat prèviament al curs - 3 punts

Documentació a aportar: – DNI/NIE (original i còpia). – 2 fotografies mida carnet.

Període de preinscripció del 01/06/2023 al 20/09/2023

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Pendent d'actualitzar.