CFGS Fotografía

(Horari de matí)

Segons el Decreto 126/2013 de 20 de septiembre, després de cursar aquest Cicle Formatiu, l’alumne rebrà el Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica Audiovisual, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Durada

Comprén 2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empresa es realitzaran en el segon curs del cicle. El desglossament de les hores cursades és:

_mòduls impartits en el centre: 1850 hores (112 ECTS)

_pràctiques en empresa: 150 hores (8 ECTS)

Total hores: 2000 (120 ECTS)

Objectius

En el Cicle Superior de Fotografia es pretén aprofundir tant en el paper de la fotografia com mitjà de comunicació de masses, com en el seu paper de mitjà d’expressió artística i personal.

Pretén formar professionals de la fotografia en el sentit més estricte de la paraula, capaços de crear i interpretar successos estètics.

Sectors productius/ocupacions

Fotoperiodista.
Fotògraf de reportatge social.
Fotògraf publicitari.
Fotògraf de moda.
Fotògraf d’arquitectura i interiorisme.
Fotògraf artístic.
Fotògraf de jaciments arqueològics.
Postproducció fotogràfica digital.
Tècnic especialista de:

Laboratori fotogràfic forense.
Laboratori fotogràfic de conservació i restauració d’obres d’art.
Arxiu fotogràfic i banc d’imatges.
 

Pla d’estudis

El pla d’estudis* comprén dos cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun, amb un total de 120 crèdits ECTS que es distribueixen en assignatures anuals de caràcter formatiu, pràctiques en empresa i projecte integrat.

1er CURS

Asignatures Sessions/setmanes
Fonaments de la representació i l’expressió visual 4
Teoria de la imatge 2
Mitjans informàtics 4
Teoria fotogràfica 3
Tècnica fotogràfica 5
Llenguatge i tecnologia audiovisual 4
Projectes de fotografia 11
Formació i orientació laboral 2
Idioma Estranger 2

*L’organizació i distribució general del pla d’estudis es recull en el  DECRET 126/2013, de 20 de setembre.
 En el següent enllaç de la web de Conselleria pots consultar els requisits generals d’accés.

2n CURS

Asignatures Sessions/setmanes
Història de la fotografia 4
Teoria fotogràfica 3
Tècnica fotogràfica 5
Llenguatge i tecnologia audiovisual 4
Projectes de fotografia 13
Projecte integrat 4
Empresa i Iniciativa emprenedora 2
Idioma estranger 2
Formació pràctica en empreses