CFGS RECOBRIMENTS CERÀMICS

(Horari de matí)

Segons el Decreto 117/2011 de 9 de setembre, després de cursar aquest Cicle Formatiu, l’alumne rebrà el Títol de Tècnic Superior en Recobriments Ceràmics, pertanyent a la família professional artística de la Ceràmica Artística, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Durada

Comprén 2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empresa es realitzaran en el segon curs del cicle.
El desglossament de les hores cursades és:

_mòduls impartits en el centre: 1900 hores (114 ECTS)
_pràctiques en empresa: 100 hores (6 ECTS)
Total hores: 2000 (120 ECTS)

Objectius

El CFGS de Recobriments Ceràmics té com a objectiu formar professionals que, desenvolupant els valors i principis bàsics de la creativitat, iniciativa personal i esperit emprenedor, siguen capaços de donar resposta, des dels camps específics de la creació o la interpretació dels dissenys, a les demandes dels diferents sectors de la ceràmica, especialment el de la producció de recobriments.

Sectors productius/ocupacions

Tècnic en desenvolupament de prototips i sèries de prova prèvies al llançament de la producció, Dissenyador de relleus per a recobriments ceràmics, Dissenyador de rajoles ceràmiques.

Pla d’estudis

El pla d’estudis* comprén dos cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun, amb un total de 120 crèdits ECTS que es distribueixen en assignatures anuals de caràcter formatiu, pràctiques en empresa i projecte integrat.

1er CURS

AssignaturesSessions/setmanes
Dibuix Artístic4
Història de la ceràmica2
Materials i tecnologia: ceràmica6
Mitjans informàtics4
Prototips i sèries de prova3
Tallers de tècniques decoratives6
Taller de processos de preimpressió3
Projectes8
Idioma estranger2

*L’organizació i distribució general del pla d’estudis es recull en el Decret 117/2011, de 9 de setembre.
En el següent enllaç de la web de Conselleria pots consultar els requisits generales d’accés.

2n CURS

AssignaturesSessions/setmanes
Dibuix tècnic3
Història de la ceràmica2
Materials i tecnologia: ceràmica4
Mitjans informàtics5
Prototips i sèries de prova3
Taller de tècniques decoratives6
Taller de processos de preimpressió3
Projectes4
Formació i orientació laboral3
Fase de formació pràctica
Projecte integrat4
Idioma estranger1