CFGS CERÀMICA ARTÍSTICA

(Horari de matí)
Segons el Decret 117/2011 de 9 de setembre, després de cursar aquest Cicle Formatiu, l’alumne rebrà el Títol de Tècnic Superior en Ceràmica Artística, pertanyent a la família professional artística de la Ceràmica Artística, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Durada

Comprén 2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empresa es realitzaran en el segon curs del cicle.
El desglossament de les hores cursades és:

_mòduls impartits en el centre: 1900 hores (114 ECTS)
_pràctiques en empresa: 100 hores (6 ECTS)
Total hores: 2000 (120 ECTS)

Objectius

El CFGS de Ceràmica Artística està orientat a formar professionals amb un ampli coneixement tècnic, artístic i cultural, que els capacite per a exercir la seua activitat, bé en empreses ceràmiques, bé realitzant una labor artística en el seu propi taller ja siga en l’àmbit artesanal, en l’artístic o en l’industrial, implicant necessàriament la capacitat de control i organització del conjunt del procés ceràmic.

Sectors productius/ocupacions

Ceramista.
Creador i realitzador d’obra original ceràmica destinada a funcions ornamentals, utilitàries i artístiques.
Tècnic en els diversos processos productius d’una empresa de ceràmica.

Pla d’estudis

El pla d’estudis* comprén dos cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun, amb un total de 120 crèdits ECTS que es distribueixen en assignatures anuals de caràcter formatiu, pràctiques en empresa i projecte integrat.

1er CURS

AssignaturesSessions/setmanes
Dibuix Artístic4
Dibuix tècnic4
Volum4
Història de la ceràmica2
Materials i tecnologia: ceràmica4
Mitjans informàtics2
Taller ceràmic12
Projectes de ceràmica artística4
Idioma estranger2

*L’organizació i distribució general del pla d’estudis es recull en el Decret 117/2011, de 9 de setembre.
En el següent enllaç de la web de Conselleria pots consultar els requisits generales d’accés.

2n CURS

AsignaturasSesiones/Semanas
Dibuix Artístic 2
Volum4
Història de la ceràmica2
Materials i tecnologia: ceràmica4
Mitjans informàtics4
Taller ceràmic12
Projecte integrat4
Formació i orientació laboral3
Audiovisuals2
Idioma estranger1
Formació pràctica en empreses